ITER 채용정보

ITER 국제기구에서 모집중인 채용정보입니다.

채용정보
분야 직위 직급 마감일 직무기술서
과학·운전 (SCOD) Postdoctoral Researcher (5 openings) P1 2020-03-01
과학·운전 (SCOD) Network and Infrastructure Engineer (SCOD-024) P3 2020-02-09
과학·운전 (SCOD) Control & Data Access Servers Engineer (SCOD-057) P3 2020-02-09
과학·운전 (SCOD) Control System Architect (SCOD-043) P4 2020-02-09
토카막엔지니어링 (TED) Blanket Analyst (TED-237) P2 2020-01-31